Szkoła 2Zakończenie rokuGratulacjemrowiecSzkoła 1

Aktualności

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO ZAPRASZA PRACODAWCÓW NA SPOTKANIE W SZKOLE !

We wtorek 20.10.2015 r. o godz.16:00 odbędzie się spotkanie dla pracodawców.

Program spotkania:

1. Powitanie zaproszonych gości oraz przedstawienie wyników egzaminu zawodowego przez Panią Dyrektor Elwirę Bieszke- Binnebesel.

2. Wystąpienie przedstawicieli OHP z Słupska – przedstawienie zagadnień dotyczących refundacji (wymagania , terminy oraz dokumentacja).

3. Wystąpienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy – (omówienie przepisów dotyczących pracownika młodocianego)

4. Wystąpienie Pani kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Chojnicach - Elżbiety Siuda .

5. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Czersk – omówienie tematu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych po zakończeniu nauki zawodu .

6. Informacja na temat dziennika elektronicznego - wicedyrektor szkoły .

Z uwagi na fakt iż  zaproszenie do udziału w spotkaniu zorganizowanym dla Państwa zadeklarowali przedstawiciele OHP, PIP, Cechu oraz UMiG w Czersku bardzo prosimy o niezawodną obecność bądź wytypowanie osoby reprezentującej Państwa firmę na spotkaniu.

Danuta Sękowska - kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Malachinie